Δυναμό Μοντέλο Χρονολογία Κινητήρας Χαρακτηριστικά
6-J8134664 Δυναμό , 106 Amp Wrangler ΥJ 87-90 Όλοι Αντκαθιστά 56,63,66.70,78,85 Amp
6-56005685 Δυναμό , 90 Amp Wrangler ΥJ 91-95 2.5lt & 4.0lt
6-56005685 Δυναμό , 90 Amp Wrangler TJ 97-00 2.5lt
6-56028686AA Δυναμό , 117 Amp Wrangler TJ 2001-02 2.5lt Αντκαθιστά 81 Amp
6-56005685 Δυναμό , 90 Amp Wrangler TJ 1999 4.0lt Αντκαθιστά 81 Amp
6-56041864AB Δυναμό  Wrangler TJ 2001-05 4.0lt
6-J8134664 Δυναμό , 106 Amp Cherokee XJ 84-86 2.5lt Αντκαθιστά 56,66,78 Amp
6-53004265 Δυναμό , 74 Amp Cherokee XJ 87-90 2.5lt Αντκαθιστά 61,74 Amp
6-56005685 Δυναμό , 90 Amp Cherokee XJ 91-98 2.5lt
6-56041822AA Δυναμό  Cherokee XJ 99-01 2.5lt
6-53002897 Alternator Cherokee XJ 87-90 4.0lt Αντκαθιστά 60,85,100 Amp
6-56005685 Δυναμό , 90 Amp Cherokee XJ 91-98 4.0lt
6-56041822AA Δυναμό  Cherokee XJ 99-01 4.0lt
6-56041394AA Δυναμό , 150 Amp Gr.Cherokee ZJ 93-98 4.0lt Αντκαθιστά 117,136,150 Amp
6-56041394AA Δυναμό , 150 Amp Gr.Cherokee ZJ 93-98 5.2lt & 5.9lt Αντκαθιστά 117,136,140,150 Amp
6-56041322 Δυναμό , 136 Amp Gr.Cherokee WJ 99-04 4.0lt
6-56041324AC Δυναμό , 136 Amp Gr.Cherokee WJ 99-00 4.7lt Τύπου Denso