Ιμάντες Μοντέλο Χρονολογία Κινητήρας Χαρακτηριστικά
6-53031118 Ιμάντας Κινητήρα Wrangler YJ 91-94 2.5lt & 4.0lt Χωρίς AC
6-53010276 Ιμάντας Κινητήρα Wrangler YJ 91-94 2.5lt & 4.0lt
6-53010257 Ιμάντας Κινητήρα Wrangler YJ 1995 2.5lt & 4.0lt Χωρίς AC
6-53011035 Ιμάντας Κινητήρα Wrangler YJ 1995 2.5lt & 4.0lt
6-53011035 Ιμάντας Κινητήρα Wrangler TJ 1997-98 2.5lt & 4.0lt
6-53010257 Ιμάντας Κινητήρα Wrangler TJ 1997-99 2.5lt & 4.0lt Χωρίς AC
6-53010257 Ιμάντας Κινητήρα Wrangler TJ 2000-02 2.5lt Χωρίς AC
6-53010150 Ιμάντας Κινητήρα Wrangler TJ 99-02 2.5lt
6-53013209AC Ιμάντας Κινητήρα Wrangler TJ 2000-06 4.0lt Χωρίς AC
6-4854033 Ιμάντας Κινητήρα Wrangler TJ 2000-06 4.0lt
6-5281351AC Ιμάντας Κινητήρα Wrangler TJ 2003-05 2.4lt
6-53013352AD Ιμάντας Κινητήρα Wrangler TJ 2003-05 2.4lt Χωρίς AC
6-4593684AA Ιμάντας Κινητήρα Wrangler JK 2007-10 3.8lt Χωρίς AC
6-53032857AB Ιμάντας Κινητήρα Wrangler JK 2007-10 3.8lt
6-53002900 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 87-90 2.5lt Χωρίς AC
6-53001120 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 84-90 2.5lt
6-53007539 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 91-95 2.5lt
6-53031118 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 91-94 2.5lt Χωρίς AC
6-53011035 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 96-00 2.5lt
6-53010257 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 96-00 2.5lt Χωρίς AC
6-4796033 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 95-97 2.5lt Diesel Χωρίς AC
6-4883445AA Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 98-01 2.5lt Diesel
6-53002899 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 97-90 4.0lt
6-53006870 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 91-93 4.0lt
6-53010269 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 94-95 4.0lt
6-53010314 Ιμάντας Κινητήρα Cherokee XJ 96-01 4.0lt
6-4612277 Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee ZJ 93-95 4.0lt
6-53010150 Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee ZJ 96-98 4.0lt
6-53008744 Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee ZJ 93-95 5.2lt
6-53011097 Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee ZJ 96-98 5.2 & 5.9lt
6-5015962AB Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee WJ 99-01 3.1lt Diesel
6-4854033 Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee WJ 99-04 4.0lt
6-53032037AC Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee WJ 99-04 4.7lt
6-53032037AC Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee WK 2005-06 3.7lt & 4.7lt
6-4892791AA Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee WK 2007 3.7lt & 4.7lt
6-53013676AB Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee WK 2005-08 5.7lt
6-4593684AA Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee WK 2010 5.7lt
6-5037542AA Ιμάντας Κινητήρα Gr.Cherokee WK 2006-09 6.1lt
6-53032037AC Ιμάντας Κινητήρα Cherokee KJ 2002-05 3.7lt
6-53013905AC Ιμάντας Κινητήρα Cherokee KJ 2006-07 3.7lt
6-5281351AC Ιμάντας Κινητήρα Cherokee KJ 2002-05 2.4lt
6-53013352AD Ιμάντας Κινητήρα Cherokee KJ 2002-05 2.4lt Χωρίς AC
6-5072437AC Ιμάντας Κινητήρα Cherokee KJ 2003-06 2.8lt Diesel
6-53013905AC Ιμάντας Κινητήρα Cherokee KJ 2007 2.8lt Diesel